Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2014, № 5 (47)

[Титул]

[Зміст]

Секан А. С., Ісаєнков С. В.[Створення конструкцій з сайт-специфічною рекомбіназною системою CRE/loxP під контролем 35s промотору та їх використання для отримання трансформантів ARABIDOPSIS THALIANA, вільних від маркерних послідовностей]

Ракоїд О. О., Андріяненко В. А.[Екологічна оцінка залежності обсягів викидів N2O від внесення мінеральних добрив]

Макаренко Н. А., Бондарь В. І.[Екотоксикологічна регламентація фосфоритів родовищ України за вмістом миш'яку]

Слишик Н. Ф., Стародуб М. Ф.[Імунний біосенсор на основі ISFETs з оксид церієвою чутливою поверхнею для визначення патуліну]

Мінічева Г. Г., Соколов Є. В.[Оцінка природної стійкості лиманів Північно-західного Причорномор'я відповідно до принципів водної директиви ЄС]

Полякова І. О.[Доместикація дикоростучих в Україні видів льону Linum hirsutum  та  Linum austriacum]

Проневич В. А.[Особливості накопичення 137Сs в біоценозах пасовищ в умовах західного сліду аварії на ЧАЕС]

Ліханов А. Ф., Чорнобров О. Ю., Клюваденко А. А., Мельничук М. Д.[Біотехнологічні аспекти створення колекції in vitro сортів малини в НУБіП України]

Іванов Ю. О., Хомутінін Ю. В.[Довготривала динаміка надходження 90Sr і 137Cs в злакові трави з контрастних за властивостями грунтів]

Клюваденко А. А., Білоус С. Ю., Оверченко О. В.[Особливості отримання асептичної культури Ribes nigrum L.]

Ковальчук І. І., Федорук Р. С.[Вміст важких металів в тканинах організму медоносних бджіл і продукції за умов органічного та традиційного виробництва]

Макаренко Н. А., Мала А. В., Бондарь В. І.[Наукові основи формування переліку препаратів для  удобрення та захисту сільськогосподарських рослин в органічному виробництві України]

Ткаченко М. А., Григора Т. І., Шкляр В. М.[Залежність  стабілізації   запасів гумусу сірого лісового ґрунту від вмісту обмінного  кальцію]

Кирик М. М., Піковський М. Й.[100-річчя з дня народження видатного фітопатолога –академіка Володимира Федоровича Пересипкіна]

Грищенко Н. П.[Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різної кратності годівлі]

Лесь С. А., Костенко В. І.[Відтворна  здатність високопродуктивних корів голштинської породи за  безприв’язного боксового утримання в СТОВ «Агросвіт»]

Угнівенко А. М., Бондаренко Г. П., Кос Н. В.[Генотипні фактори, що призводять до дистоції у м’ясної худоби]

Сорока Н.  М, Кичилюк Ю. В., Слободян Р. О.,  Пономар С.  І[Фауна кишкових паразитоценозів свиней в умовах господарств Північно-Західного регіону України]

Андрущенко Р. О., Коваль І. М.[Радіальний приріст феноформ дуба звичайного в осередках масового размножения пядуна зимового (operophtera brumata l.) у лісах Центрального Полісся]

Давидюк В. П.[Нова концепція взаємодії елементів механічної системи і методи створення аналітичних моделей]

Лобов В. Й., Єфименко Л. І., Дубовик І. І.[Автоматизований стенд для моделювання роботи сівалок]