Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2013, № 6 (42)

[Зміст]

Солошич І. О., Підліснюк В. В.[«Зелена економіка»  в контексті забезпечення переходу україни до сталого розвитку]

Матяшук Р. К., Мазура М. Ю.[Чутливість окремих сортів канни до дії абіотичних чинників]

Слива Ю. В.[Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо управління навколишнім середовищем]

Сілонова Н. Б., Вакуленко Г. В.[Аналіз основних аспектів управління відходами з урахуванням вимог європейського законодавства]

Бабич А. Г., Бабич О. А.,  Дзюба Ю. В., Сухарева Р. Д. [Видовий склад та зональна поширеність цистоутворюючих нематод  в Україні]

Чабанюк Я. В., Клименко А. М., Дзюба Р. І., Бунас А. А.[Утримання мікроорганізмів-агентів поліфункціональних комплексів біопрепаратів на поверхні насіння]

Москалець В. В.[Вплив екологічних чинників на фотосинтетичну діяльність агрофітоценозів тритикале озимого]

Сілонова Н. Б, Мандрига А. О.[Належна виробнича практика виробництва білкових мінерально-вітамінних добавок]

Томчук В. А.[Співвідношення різних класів ліпідів у жовчі та печінці здорових і хворих новонароджених телят та після застосування ентеросорбентів]

Поцелуйко М. П., Слива Ю. В., Ульвак О. А.[Дослідження відповідності деяких продуктів харчування вимогам національних нормативних документів]

Слива Ю. В., Швець Т. Г.[Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо системи управління безпечністю харчових продуктів]