Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2014, № 2 (44)

[Титул]

[Зміст]

Давидова О. Є., Аксиленко М. Д., Мокринський В. М., Котенко С. І., Гаєвський А. П.[Цитратохелати цинку, марганцю та саліцилова кислота — перспективні складові нових композиційних мікродобрив для пшениці]

Кудрявицька А. М.[Вивчення екологічного фактора   впливу мінеральних добрив на продуктивність пшениці озимої]

Нарижный А.  Г,  Джамалдинов А.  Ч,  Крейндлина Н.  И,  Анисимов А.  Г,  Грищенко С.  Н[Использование антиоксидантов при воспроизводстве свиней]

Костюк С. С., Бусенко О. Т.[Уплив гамма-опроміненні на тлі дії вітаміну В6 на частоту дихальних рухів кролів]

Бабікова К. О., Ніколаєв К. Д.[Сутність поняття та перспективи агротуристичної діяльності – складова збалансованого розвитку сільських регіонів]

Лобова О. В.[Потенційна буферна здатність буроземних ґрунтів стосовно калію]

Танчик С. П., Мокрієнко В. А., Моторний В. А.[Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби]

Бісько Н. А., Мироничева О. С., Бандура І. І.[Вплив технологій обробки на основні показники якості субстратів гливи звичайної]

Томчук В. А., рищенко .А . [Жирні кислоти фосфоліпідів цільної крові та її компонентів здорових і хворих новонароджених телят та після застосування ентеросорбентів]

Яненко У.  М,  Сорокіна Н.  Г,  Гудзь Н.  В,  Яненко В.  М,  Терещенко С.  М, Дорофеєва О. В.[Токсигенні властивості вакцинних штамів збудника cибірки]

Немашкало А. Ю.[Моніторинг епізоотичної ситуації щодо інфекційного бронхіту курей]

Захарчук О.  І.[Рід В’яз (ULMUS L.): поширення в лісовому фонді України, стан та проблеми його збереження]