Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2014, № 3 (45)

[Титул]

[Зміст]

Нор В. Ю.,  Метлицька О.  І[Поліморфна система периліпінового гену у селекційних програмах по покращенню відгодівельних якостей свиней]

Федорова О. В., Костенко С. О.[Сезонна мінливість цитогенетичних показників Bos taurus]

Варганова А. Д., Арсан В. О., Бабенко Г. І., Максін В. І.[Порівняльна характеристика зміни гідроеколочного режиму у  2011-2013 РР. на прикладі озер Київської області]

Лесняк Ю. І., Калакайло Л. І., Спиридонов В. Г., Мельничук М. Д.[Удосконалення способів забору сперми та основні характеристики еякуляту японського перепела (Coturnix Japonica)]

Гаврись І. Л.[Проходження початкових етапів органогенезу помідора за використання регуляторів росту рослин]

Лендел В. Ф.[Вплив строків сівби на ріст і розвиток, величину врожаю та якісні показники плодів гарбуза мускатного в умовах Західного Лісостепу]

Логінова І. В., Сарахан Є. В., Сонько Р. В., Стародуб М. Ф.[Оцінка фотосинтетичної діяльності рослин кукурудзи з використанням портативного приладу Флоратест за різних рівнів азотного живлення]

Овчарук О. В.[Продуктивність сортів квасолі в умовах Західного Лісостепу]

Бикін А. В., Тарасенко О. В.[Вплив удобрення на продуктивність кукурудзи на зерно за прямої сівби]

Позняковський Ю. В.[Жирнокислотний склад ліпідів м’яса молодняку кролів за різних рівнів сирої клітковини у комбікормах]

Ломова Н. М., Сніжко О. О.[Вплив меду, маточного молочка та бджолиного обніжжя на хімічний склад йогурту]

Кретов О. А., Дурхам Исмаил аль Альнаби[Морфогенез заднього відділу травної системи перепілки японської (Coturnix coturnix japonica)]

Красовський В. В.[Субтропічні плодові культури в аспекті Ботаніко-екологічної освіти Хорольського ботанічного саду]

Соваков О. В.[Конструктивні особливості і меліоративна ефективність полезахисних лісових смуг]