Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2014, № 6 (48)

[Титул]

[Зміст]

Таран М. В., Шаванова К. Є., Стародуб М. Ф.[Біологічний ефект нанокомпозитів на рослини]

Тряпіцина Н. В., Медведєва Т. В.[Вплив хемотерапії на складні вірусні патокомплекси в експлантах малини]

Масберг І. В., Кейван М. П., Бригас О. П., Кукурудзяк К. В.[Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у СЗЗ птахопідприємств та за його межами за допомогою рослин-біоіндикаторів]

Корнута Ю. П.[Екологобезпечні елементи технології вирощування льону-довгунця на Поліссі]

Сліщук Г. І., Волкова Н. Е.[Аналіз локусів, асоційованих з відновленням фертильності ЦЧС техаського типу кукурудзи]

Данілова О. І.[Дослідження неспецифічної стійкості рослин помідора до М- та Y-вірусів картоплі]

Євлагіна О. Г.[Вміст біологічно активних компонентів у гусеницях тутового шовкопряда і перспективи їх використання]

Онопрієнко В. П., Митяй І. С., Ткаченко М. Ю.[Порівняння аналізу спектрів живлення бичка кругляка NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814) прісних та солонуватоводних водойм]

Чурілов А. М., Якубенко Б. Є.[Адвентивні види в складі лісової рослинності півдня Київського Полісся]

Танчик С. П., Мигловець О. П.[Вплив систем землеробства на воднофізичні властивості ґрунту та продуктивність сої в Правобережному Лісостепу України]

Лихацький В. І., Шевчук К. М.[Оцінка елементів технології вирощування дині в умовах Південного Степу України]

Унучко О. О.[Вплив строку сівби бамії на проходження основних фенологічних фаз і урожайність плодів у зоні Правобережного Лісостепу України]

Повод М. Г.[Вплив антропогенних і паратипових факторів на відтворні якості свиноматок]

Волков А. М.[Нашкірна проба для оцінки  вірулентності дерматоміцетів]

Кубаєв А. П., Мартинюк О. Г.[Вплив віку курячих ембріонів на репродукцію вірусу інфекційного бронхіту вакцинного штаму «Н120»]

Матяшук Р. К., Небесний В. Б., Конякін С. М., Ткаченко І. В.[Вікові дуби «Феофанії» – пам’ятки живої природи краю]

Власенко А. С.[Аналіз видового складу дендросозоекзотів заповідних парків Степу України]

Костенко С. М., Ліханов А. Ф., Ковалевський С. Б.[Вміст та співвідношення фотосинтетичних пігментів у листках представників роду Philadelphus L. насадженнь м. Києва]

Кухарська М. О.[Річний цикл розвитку деяких видів роду СATALPA SCOP. в умовах м. Києва]

Гатальська Н. В.[Історико-архітектурна спадщина Д.М. Дяченка на території Національного університету біоресурсів і природокористування України]