Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2014, № 1 (43)

[Титул]

[Зміст]

Паска М. З.,  Гуфій Д. Ф. [Показники крові щурів та активність ензимів за дії кормової добавки мікроліповіт]

Костенко С. О. [Поліморфізм цитогенетичних показників соматичного мутагенезу Bos Taurus]

Красовський В. В. [Регулярний стиль як ландшафтне рішення колекції субтропічних плодових культур у Хорольському ботанічному саду]

Холодченко Р. М. [Вплив удобрення та норм висіву насіння на динаміку вмісту хлорофілу А та В у росли вівса голозерного]

Кучер Л. І. [Уміст необмінного калію в лучно чорноземному ґрунті за різних способів обробітку та удобрення] 

Демидов О. А. [Удосконалення класифікації рекультивованих ґрунтів]

Пелих В. Г.,  Ушакова С. В. [Технологія переробки молока з використанням натуральних рослинних замінників цукру]

Томчук В. А. [Механізми лікувальної дії ентеросорбентів і способи їх застосування]

Ловейкін В. С., Шевчук О. Г. [Аналіз зміни вильоту шарнірно-зчленованої стрілової системи при русі стріли]

Іванюк Т. М. [Дубові насадження Центрального Полісся України]

Білоус В. М. [Епіфітна та ендофітна аутомікобіота жолудів QUERCUS ROBUR L. Київського Полісся у період онтогенезу]