Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2014, № 3 (52)

[Титул]

[Зміст]

Огороднійчук Ю. О., Стародуб М. Ф.[Імунні біосенсори на основі ППР та ЕПВВ для діагностики та контролю Salmonella Typhimurium] / {Immune biosensors based on SPR and TIRE for diagnostics and control of Salmonella typhimurium}

Мельникова Н. М., Лазаренко І. А.[Білковий склад крові щурів, отруєних ацетатом свинцю, та за умови введення глутаргіну] / {The protein composition of the blood of rats poisoned with lead acetate and the introduction glutargin}

Цьонь Н. І.[Cтимулювання розвитку зоопланктону ставової екосистеми за рахунок удобрення зерновою бардою] / {The stimulation of zooplankton  development of ponds ecosystems by fertilizing of distilled grain bard}

Макаренко Н. А., Подзерей Р. В.[Наукові основи оцінювання стану сільськогосподарських територій та угідь щодо можливості ведення органічного виробництва] / {Scientific basics of estimation of agricultural areas and land state concerning the possibility for conducting of organic production}

Шум І. В.[Вплив дубових полезахисних лісових смуг на питому електропровідність едафотопу] / {Impact of oak shelterbelts on electrical conductivity of alfisols}

Булаєва Ю. Ю.[Ампелоекологічні дослідження території ДП «ДГ «Таїровське» для виробництва вин із зазначенням походження] / {The ampeloecological researches of territory of SEE “Tairovskoe” for production of wines with designation of origin}

Сафронова Л. А., Діденко Г. В.[Імуномодулюючі та протипухлинні властивості спорового пробіотику] / {Immunomodulatory and antitumor properties of spore probiotic}

Кравченко Ю. С., Матвіїв Г. М.[Сезонна динаміка запасів вологи чорнозему типового за різних систем обробітку ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно] / {Seasonal dynamics of moisture in typical chernozem effected by different tillage systems under corn growing}

Кіщак О. А., Кіщак Ю. П.[Конкурентоспроможність і експортний потенціал плодів черешні, вирощених в умовах Лісостепу України] / {Competity and export potential of the sweet cherry fruits grown in the Ukraine’s Lisosteppe}

Кучер М. Ф., Постоленко Є. П.[Біологічно активні речовини в заморожених плодах кизилу (Cоrnus mas L.)] / {Biologically active substances in frozen cornelian cherry (Cornus mas L.)}

Булигін С. Ю., Рожко В. М.[Якість земель як теоретична база адаптивних систем землеробства] / {Land quality as  theoretical base adaptive farming systems}

Гутянський Р. А.[Формування азотфіксуючих бульбочок, урожайності та якості насіння сої за дії гербіцидів] / {The formation of nitrogen - fixing root nodules, soybean yield and soybean seed quality under the effect by the herbicide}

Karastan O., MulukinaN., Papina O., Plachinda G., Gerus l., Kovalyova I.[Microsatellite characteristics of grapevine cultivars included to ukrainian state register of plant varieties]

Грищенко О. В.[Ефективність композиційних азотних добрив пролонгованої дії за вирощування гороху] / {Performance of composite long-acting nitrogen fertilizers on peas growing}

Лікар Я. О.[Основні ентомофаги совок, їх поширення та особливості розвитку] / {Biological methods of pest control cabbage crops}

Маркович І. І.[Зміни мікробіологічних показників напівкопчених ковбас у процесі зберігання] / {Change of microbiological characteristics of smoked sausages during storage}

Палишнюк К. Ю., Ткачук С. А.[Визначення гострої токсичністі Данофлоксацину] / {Determination of acute toxicity of Danofloxacin}

Деркач С. С.[Визначення оптимального часу осіменіння сук за змінами температури тіла тварини] / {Determination of optimal time for change insemination of bitches body temperature animals}

Ковбаса Я. В.[Моделювання мортмаси грубих гілок березових лісів Чернігівщини] / {Modeling of rough mortmass branches in birch forests of Chernihiv}

Сошенський О. М., Гірс О. А., Свинчук В. А.[Аналіз продуктивності липових деревостанів України] / {Analysis of linden tree stands productivity of Ukraine}