Наукові доповіді НАУ

Шановні колеги і читачі!

До вашої уваги пропонується електроний журнал "Наукові доповіді НУБіП України", започаткованого в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Тематична спрямованість журналу — висвітлення результатів наукових досліджень з генетики, біології, біотехнології, природничих наук, агрономії, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарної медицини, якості і безпеки сільськогосподарської продукції, переробки і зберігання продукції, лісівництва, механізації, електрифікації та автоматизації, економіки та організації сільськогосподарського виробництва, економіки природокористування, педагогіки, аграрного права, соціально-гуманітарних і філологічних наук.

Редакційна колегія запрошує до співпраці шановних колег з інших вузів і наукових установ.

Основна версія сайту.

Випуски

лютий, №1 (23), 2011
квітень, №2 (24), 2011
червень, №3 (25), 2011
липень, №4 (26), 2011
серпень, №5 (27), 2011
листопад, №6 (28), 2011
грудень, №7 (29), 2011
лютий, №1 (30), 2012
квітень, №2 (31), 2012
червень, №3 (32), 2012
серпень, №4 (33), 2012
листопад, №5 (34), 2012
листопад, №6 (35), 2012
грудень, №7 (36), 2012
березень, №1 (37), 2013
липень, №2 (38), 2013
серпень, №3 (39), 2013
жовтень, №4 (40), 2013
№5 (41), 2013
№6 (42), 2013
№1 (43), 2014
№2 (44), 2014
№3 (45), 2014
№4 (46), 2014
№5 (47), 2014
№6 (48), 2014
№7 (49), 2014
№1 (50), 2015
№2 (51), 2015
№3 (52), 2015
№4 (53), 2015
№5 (54), 2015
№6 (55), 2015
№7 (56), 2015
№8 (57), 2015
№1 (58), 2016
№2 (59), 2016

Установча інформація

Засновники: Національний університет біоресурсів і природокористування України. Журнал створено на підставі Положення, затвердженого наказом ректора НУБіП України від 15 жовтня 2005 р.

Постанова президії ВАК України №2-05/3 від 9 березня 2006 р.

Склад редакційної колегії.

Інформація для авторів.

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 10. (4 корпус, 17 кімн.)

Контактний телефон: (044) 527-88-20. E-mail: [email protected]

Відповідальний секретар журналу: Кирилюк Вікторія Іванівна. тел.: (050)96-555-98; (068)050-01-05.

Журнал входить до Переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 № 893 (сільськогосподарські, ветеринарні науки), від 10.10.2013 № 1411 (біологічні науки), від 17.01.2014 № 41 (технічні науки).

Журнал внесено до бібліографічної бази даних наукових публікацій РІНЦ.

© 2005-2016 Національний університет біоресурсів і природокористування України
Посилання при цитуванні є обов´язковими.